Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 02/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

máme za sebou první měsíc v roce 2019. Počasí máme jako na houpačce a mnohokrát nás v lednu potrápil sníh. Jako neuvolněný starosta mám za sebou také první měsíc, kdy se mohu naplno věnovat své funkci. Jako každý začátek, ani ten můj není úplně jednoduchý a bude jistě ještě pár chvil trvat, než se plně zorientuji ve veškeré agendě obecního úřadu.

Během ledna jsme však nelenili. Co se týče běžného chodu obecního úřadu, tak od 2. 1. máme na úřadě novou administrativní pracovnici, která zastoupila pracovní pozici po Lucce Batíkové, která si plně užívá rodičovské dovolené. Paní Smoterová několik let zastávala funkci starostky obce Mořinka, má tedy mnoho neocenitelných zkušeností a ví, co je pro chod úřadu důležité. Věřím, že budete s její prací spokojeni.

Od ledna také v obci působí nová Městská policie Řevnice. Po prvním měsíci musím hodnotit spolupráci s policií jako velmi dobrou. Strážníci se velice rychle zorientovali v problematice naší obce. Kromě dodržování vyhlášek a pořádku, by se policie ráda zaměřila na odstranění autovraků na veřejných prostranstvích. Velice užiteční jsou strážníci také při odchytu zatoulaných psů. Dostáváme od nich mnoho přínosných podnětů ohledně stavu komunikací, dopravního značení aj., kterých si všimnou při svých obchůzkách.

Obecní zastupitelstvo se v lednu sešlo dvakrát. Hlavním tématem zasedání byla příprava žádostí o dotace. Pracujeme na přípravě podkladů pro fi nalizaci povrchů komunikací v ulicích Ječná a Ovesná. Rádi bychom podali žádost o dotaci z fondu Podpory obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím není jisté, zda se nám letos podaří dotaci podat, neboť ještě nemáme k dispozici všechny podklady potřebné k podání žádosti. Pokud ne, budeme připraveni žádat v dalších výzvách.

Projednávali jsme také podání žádostí o dotace z fondů vyhlášených Středočeským krajem. Chtěli bychom žádat fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje o dotaci necelé 2 mil. Kč, z celkových nákladů ve výši cca 3 mil. Kč, na prodloužení vodovodních řadů v obci, na které máme již připravené projekty. Dále bychom chtěli podat žádost do fondu Integrovaného záchranného systému o příspěvek na radiostanice pro naše hasiče a do fondu kultury o příspěvek na akci „Slavnosti trubačů“. U těchto fondů je spoluúčast kraje 95%.

Řešili jsme také podání žádosti o dotaci na realizaci II. etapy kanalizace. Veškerá dokumentace by měla být připravena a čekáme pouze na vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Dalším tématem je veřejné osvětlení. Připravujeme projekty rekonstrukce dalších částí veřejného osvětlení a rádi bychom zažádali o část peněž na tuto rekonstrukci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Karlštejnsko – Dopravní infrastruktura“.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 2
Datum vydání 1. 2. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - únor 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O zpravodaji.