Zasedání zastupitelstva 8/2020

Dne 27.4.2020  od 19:00 proběhne zasedání místního zastupitestva. Dle usnesení vlády č. 274 ze dne 23.3.2020 o přijetí krizového řízení bude komunikace zajištěna na dálku umožňující účast členů zastupitelstva  na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je vyloučena a bude také zajištěna pomocí komunikace na dálku

Veřejnost se může připojit na jednání zastupitelstva na tomto odkaze:

https://hlasnatreban.webex.com/hlasnatreban/j.php?MTID=mefc1f6568af4cbc781b7bbc7a6c2e99e