Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2020 konaného dne 2.4. 2020

Program:

 • Projekt nové lávky
 • Výsledek VŘ – protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas
 • Smlouva Nadace ČEZ – příspěvek na stavbu dětského hřiště
 • Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na dětské hřiště
 • Dotace na nákup komposterů
 • Věcná břemena
 • Různé
  • Vedení účetnictví obce
  • Dotační projekt MŮJKRAJ

Ke stažení

Jednání číslo 7/2020
Datum a čas

2 .4. 2020 od 19:00

Místo

on-line

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2020