Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020 konaného dne 3.2. 2020

Program:

 • Příkazní smlouva na zajištění VŘ – rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Aktualizace vyhlášek
 • Oprava povrchů vybraných ulic
 • Příspěvky místním spolkům na kulturní akce v roce 2020
 • Věcná břemena
 • Pečovatelská služba
 • Různé
  • Žádost obyvatel ul. K Zámku
  • III. Etapa prodloužení vodovodních řadů
  • Cyklopřístřešek u lávky

Ke stažení

Jednání číslo 5/2020
Datum a čas

3 .2. 2020 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, restaurace Česká hospoda

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020