Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 21/2019 konaného dne 2.12. 2019

Program:

 • Zahájení
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě s městem Řevnice – Městská policie
 • Revize pojistné smlouvy majetku obce
 • Nákup svozového prostředku
 • Návrh na odpis pohledávek
 • Různé
  • Aktualizace vyhlášky 3/2013
  • Věcná břemena 
  • Pečovatelská služba
  • Zápis do obecní kroniky za rok 2018
  • Návrh a volba inventurní komise 
  • Seznámení se s rozpočtem svazku obcí Třemole a regionu Dolní Berounka
  • Odměny zaměstnancům OÚ
  • Nákup notebooku na OÚ

Ke stažení

Jednání číslo 21/2019
Datum a čas

2. 12. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 21/2019