Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18/2019 konaného dne 14. 10. 2019

Program:

 • Dotace na bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
 • Nákup svozového prostředku
 • Dotace na kompostéry – návrh příkazní smlouvy
 • Prodloužení vodovodních řadů – návrh příkazní smlouvy
 • Řešení pohledávek
 • Strategický plán
 • Různé
  • Jednací řád obce - aktualizace
  • Informace KOKO o průběhu tvorby JVS
  • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
  • Směna pozemku parc.č. 1501/6

Ke stažení

Jednání číslo 18/2019
Datum a čas

14. 10. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18/2019