Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14/2019 konaného dne 22. 7. 2019

Program

 • Smlouva o společné investici - ČOV Řevnice
 • Smlouva na zpracování projektové dokumentace na lávku
 • Smlouva o poskytování právních služeb
 • Strategický plán
 • Likvidace dešťových vod v obci – zadání studie
 • Zklidnění dopravy v obci – zadání studie
 • Rozhodnutí o přijetí dotace ze Středočeského kraje – fond IZS
 • Rozpočtové opatření č. 3
 • Odkup pozemků pod cestami
 • Věcná břemena
 • Různé

Ke stažení

Jednání číslo 14/2019
Datum a čas

22. 7. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14/2019