Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2020 konaného dne 10.6. 2020

Program:

 • Výsledek VŘ na stavbu bezbariérového chodníku ke hřbitovu
 • Výsledek VŘ na dodávku prvků dětského hřiště
 • Žádost o dotaci z programu OP Zaměstnanost 2014 - 2020
 • Odkup pozemků
 • Žádost o odkup pozemku parc.č 1074/45
 • Žádost o finanční příspěvek na prodloužení vodovodního řadu
 • Věcná břemena
 • Různé
  • Návrh závěrečného účtu Třemole
  • Směna pozemku ulice Letovská
  • Sběrný dvůr v Řevnicích
  • Veřejné osvětlení

Ke stažení

Jednání číslo 12/2020
Datum a čas

10 .06. 2020 od 19:00

Místo

on-line

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2020