Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020 konaného dne 6.1. 2020

Program:

 • Zadávací dokumentace - bezdrátový rozhlas
 • Zadávací dokumentace – studie dopravy
 • Projektová dokumentace nové lávky
 • Prodloužení vodovodního řadu v ul. Pod Svahem
 • III. Etapa vodovodních řadů
 • Věcná břemena
 • Různé
  • Budoucí rozvoj obce
  • Rekonstrukce ul. Ovesná
  • Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
  • Organizační záležitosti
  • Dotace Středočeského kraje pro rok 2020
  • Nominace nového člena kulturního výboru
  • Rozpočtové opatření č.7

Ke stažení

Jednání číslo 1/2020
Datum a čas

6 .1. 2020 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, restaurace Česká hospoda

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020