​​​​​​​V září začnou práce na novém chodníku, dokončíme první část hřiště

Chodník od prodejny COOP ke hřbitovu

Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, je připravena zahájit práce v průběhu září. Začne se zemními pracemi a pokládkou dešťové kanalizace. Práce budou postupovat tak, aby vjezdy a přístupy k domům zůstaly zachovány a aby omezení byla co nejmenší. Doufáme, že chodník se v celé délce podaří dokončit do konce roku.

Dětské hřiště v ulici Na Zahrádkách

Práce na dětském hřišti už začaly. Hřiště pro menší děti bude hotové do konce září. Druhá fáze projektu, workoutové hřiště pro starší děti, by měla být dokončena během měsíce října. Pak bude zbývat ještě osazení hřiště zelení.

Představíme rekonstrukci ulic Ječná a Ovesná

Sejdeme se osobně s obyvateli obou ulic, abychom jim představili projekt rekonstrukce. Přímo na místě si ukážeme, kde budou jaké povrchy, osvětlení apod.

  • Ve čtvrtek 10. 9. od 18 hod. v ulici Ječná
  • Ve čtvrtek 10. 9. od 19 hod. v ulici Ovesná

Informaci o termínu setkání dostanou obyvatelé dotčených ulic také do svých poštovních schránek.

Druhá etapa kanalizace a vodovodu

Tady jsou formální procesy a dokumentace spojené s podpisem dotační smlouvy náročnější, zahájení prací očekáváme nejdříve v listopadu. Jakmile budeme mít od dodavatelské firmy harmonogram prací, naplánujeme schůzky s obyvateli jednotlivých dotčených ulic – bude to nejdříve v říjnu. Termín se včas dozvíte prostřednictvím mobilního rozhlasu a dopisu ve svých poštovních schránkách.

Týká se II. etapa kanalizace i mojí ulice?

Na hlavní stránce webu obce v sekci Co je nového najdete odkaz na mapu, která názorně zobrazuje, kterých ulic se druhá etapa kanalizace a vodovodu týká. Hnědá barva značí projekt kanalizace, modrá barva vodovod. Mapu najdete také na tomto odkaze: http://bit.ly/vodakanalizace

Stav, v jaké fázi se projekt nachází, a seznam ulic najdete vždy také na webu obce pod záložkou ÚŘAD – Plány, projekty a záměry

Veřejné osvětlení: doplnění stožárů a výměna svítidel

Realizace projektu začne v průběhu září, bude dokončena do konce roku.

Bezdrátový rozhlas

Od 10. 9. začne realizační firma osazovat vysílače bezdrátového rozhlasu. Počítáme, že do konce září budeme moci zkušebně vysílat. V průběhu realizace bude probíhat také testování dosahu vysílačů tak, aby byl rozhlas dobře slyšet v celé obci.