Uzavírka silnice mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem

Z důvodu havárie tělesa silnice II/116 bude omezen provoz na komunikaci mezi obcemi Hlásná Třebaň a Karlštejn.

V rámci opravy bude provedeno statické zajištění komunikace ve sledovaném úseku a statické zajištění železobetonové opěrné zdi.

1. Etapa – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Termín: 2.11. - 15.11. 2022

Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/116 - III/11610 - III/11613 - III/10122 - III/11621 - II/116 přes obce Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina. Bude vedena obousměrně.


2. Etapa – ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

Termín: 16.11. - 6.12. 2022

Kyvadlový provoz řízený semafory v úseku cca 480 m

3. Etapa – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Termín: 7.12. - 13.12. 2022

Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/116 - III/11610 - III/11613 - III/10122 - III/11621 - II/116 přes obce Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina. Bude vedena obousměrně.

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-III/116 před obcí Karlštejn (od Hlásné Třebaně)-havarijní stav zemního tělesa