Úprava zeleně na návsi a podél nových kamenných obrubníků

Plánovaná úprava záhonů podél silnice v ulici U Kapličky bude řešena vysazením kombinací okrasných trav (proso, pěchava) doplněných suchomilnými kvetoucími trvalkami, jež by měly připomínat kvetoucí polostep. Při výběru druhů byl kladen důraz na použití především našich domácích, či zdomácnělých rostlin a taktéž vysoká odolnost vůči suchu. Z rostlin můžeme jmenovat například astry, třapatky, rozchodníky, tymián, nebo šalvěj.

Jednotlivé rostliny budou rozmístěny v menších, vzájemně se prolínajících skupinkách tak, jak je tomu v přírodě. Ve všech záhonech se mají rostliny nepravidelně opakovat, aby výsadba působila jednotně. Povrch půdy bude řešen tzv. minerálním mulčem, neboli jemným štěrkem z místních lomů. Tento štěrk zabraňuje vyhnívání rostlin především v zimním období. V záhonech budou na základě požadavku obce vysazeny tři alejové stromy lípy malolisté.

Prostor kolem kapličky bude také upraven a to následovně. Většina stávajících keřů přijde přesadit na jiné místo v obci. Jen keře, které rostou přímo pod lípami budou ponechány s tím, že se citlivě zmladí a vyčistí.

Důvod je zcela jednouchý. Cokoli by se totiž pod stromy zasázelo nového, bez intenzivní závlahy by těžko přežilo.

Do takto vyčištěného prostoru z boků a zadní části kapličky budou jako dominantní rostliny vysázeny okrasné trávy ozobnice a před nimi nižší trávy (dochan) ze kterých budou vykukovat květy gaury.

 Ke krajům záhonu se ještě místy doplní rozchodník. Výsadba by měla působit vzdušným a decentním dojmem a dát tak vyniknout kráse samotné kapličky. Povrch půdy se zamulčuje borovou kůrou. Na rozdíl od záhonů podél silnice by případný štěrk byl na podzim zasypáván listím ze stromů.

Realizace úprav bude zahájena v týdnu od 7.10.2019.

Jakub Porsch, zahradník, člen komise pro životní prostředí