Šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem

Životní podmínky 2020 - Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad bude provádět výběrové štření pod názvem ,,Životní podmínky 2020".

Šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020.

Terénní pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti.

Bližší informace zodpoví paní Bc. Zuzana Mašková tel.: 731 439 298 nebo 274 053 195.

Informace o šetření zde.