Sběr vánočních stromků

Do konce ledna můžete odložit vánoční stromky za obecním úřadem. Obecní kontejner je řádně označen.

Neodkládejte stromky ,prosím, na jiná místa, např. ke komunikacím a chodníkům. Ani je nevhazujte do nádob na odpad.

Vánoční stromky naštěpkujeme a štěpku ekologicky využijeme.

Děkujeme