Sázíme stromy

V říjnu 2020 v obci Hlásná Třebaň zafinancovali a společně zasadili 20 javorů mléčů pro všeobecný prospěch zaměstnanci splečnosti ECOMAIL.CZ, s. r. o., neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú. ve spolupráci s obecním úřadem Hlásná Třebaň.

Stormy byly předány jako dar obci Hlásná Třebaň, která o ně bude pečovat.

Pokud to bude třeba a budete mít možnost stromy zalít, prosím, učiňte tak. Každá aktivita se počítá a stromy ji ocení!

Celé znění naleznete zde.