Pečovatelská služba Hlásná Třebaň - nová pečovatelka

Pečovatelská služba v naší obci funguje již mnoho let. Sociální služby, které poskytujeme, zahrnují pomoc v domácnosti klienta i mimo ni. Cílem je, aby se pomoci dostalo všem, kteří se  ocitli v tíživé (sociální, zdravotní či jiné) situaci. A právě od toho je tu pečovatelka.

V současné době bychom rádi poděkovali paní Věře Barchánkové, která svědomitě tuto funkci zastávala  mnoho let a s níž se nyní loučíme. Věru jsme vyzpovídali ještě předtím, než odešla do zaslouženého důchodu ke konci roku 2020. Současně bychom vám rádi představili paní Markétu Voborníkovou, která Věru vystřídá od Nového roku.

 

Dobrý den, Věro, povězte čtenářům o tom, jaká byla Vaše cesta k pečovatelské pozici zde v Hlásné Třebani. Co všechno jste měla na starosti?

Ve funkci pečovatelky pracuji téměř 30 let. Nejprve jsem působila jako dobrovolná pečovatelka, později jako zaměstnankyně města Berouna a od roku 2006 byla mým zaměstnavatelem obec Hlásná Třebaň. Mojí náplní práce byla a je péče o klienta, která zahrnuje např. donášku obědů, veškeré nákupy, doprovod klienta do zdravotnických zařízení, na různé úřady, ale i pomoc při jeho osobní hygieně a podpora při udržení pořádku v jeho domácnosti. V době pandemie koronaviru jsem navíc zajišťovala nákupy a obědy i pro další zájemce, kteří o to požádali na úřadu.

Moje návštěvy u klientů byly každodenní. Podle potřeb klienta jsem organizovala a zajišťovala jeho konkrétní požadavek, který jsme probírali osobně, nebo pokud se vyskytlo něco nečekaného a akutního, tak jsme si mohli kdykoliv, klidně i večer nebo o víkendech, zavolat. Program jsme společně ladili a upravili.

Co se Vám na práci pečovatelky líbilo a co bylo nejtěžší?

Téměř 30 let se realizuji v sociální oblasti a zaměstnání pečovatelky je pro mě posláním. Je to prostě pomáhající profese, která je často těžká, obtížná, pohlcující čas i energii, ale zároveň je velice smysluplná, prospěšná, důležitá a naplňující. Zažila jsem hodně hezkých okamžiků, dostala jsem od svých klientů – seniorů spousty moudrých rad a zkušeností. Byly i takové chvilky, kdy jsme se společně smáli, bavili se a oni s úsměvem vzpomínali na svoje mládí. Pak tu jsou jiné okamžiky, velice smutné a náročné chvíle, když vstoupíte ke klientovi domů a nikdo vás už nevítá… Pak nezbývá nic jiného než zavolat koronera i policii. A moje práce u tohoto klienta skončila.

Věro, jak jste vycházela s obcí a jejími zastupiteli?

Mohu říci, že jsme vždy vycházeli v souladu a ve vzájemném respektu. Během mého letitého působení v roli pečovatelky mi šéfovali 3 starostové obce (Václav Kudibal, Vnislav Konvalinka, Tomáš Snopek). Když bych měla hodnotit práci s těmito pány, byla pro mě vždy přínosná. Když jsem potřebovala pomoci, ochotně mi vyšli vstříc a řešili problémy s péčí o naše klienty se mnou.

Jakou formou budete po tolika letech předávat klienty nové paní pečovatelce?

Od ledna 2021 mě nahradí Markéta Voborníková. V prvních dvou týdnech budeme společně navštěvovat klienty, aby se postupně, pomalu seznamovali a poznávali.

Chtěla byste svým klientům něco prostřednictvím  Zpravodaje vzkázat?

Loučím se se svojí prací i s rokem 2020 a při této příležitosti bych chtěla popřát nejen (ještě chvíli svým) stávajícím klientům, ale i občanům Rovin, Hlásné Třebaně a Karlštejna v celém příštím roce hlavně spoustu zdraví, sil, radosti a štěstí.

 Markéta Voborníková

Markéta žije trvale v Hlásné Třebani, takže ji mnoho z vás bude znát. Jako pečovatelka působí v naší obci od 1. ledna 2021. Původní profesí je kadeřnice, ale po mateřské dovolené se věnuje terénní práci v sociálních službách. Před nástupem na obec pracovala v Řevnicích na obdobné pozici téměř 16 let. Starala se o klienty a zároveň pracovala i jako kadeřnice. Hlavní náplní její práce bylo pomáhat uživatelům pečovatelské služby, usnadnit jim život, a to jak v terénu (nákupy, dovozy k lékaři, doprovod na úřady nebo na nákup, zajišťování zdravotních pomůcek), tak i v domácnostech (úklid, hygiena, u imobilních osob i na lůžku). Markéta říká, že ji baví různorodá práce s lidmi, láká ji poznávat spoluobčany a pomáhat jim s věcmi, které již nezvládnou sami.

Budu se snažit splnit vaše přání a potřeby k vaší i mé spokojenosti. Přistupovat budu ke každému z vás individuálně, s důvěrou a pochopením. To, co lidé potřebují, je naslouchat a být velmi trpělivý, a to si dovolím říci, že nabízím i já. Ze zkušeností, které jsem získala během předchozího zaměstnání, budu dále čerpat a pomáhat i vám tady v Hlásné Třebani.”www.hlasnatreban.cz/pecovatelska-sluzba

V současné chvíli máme v pečovatelské službě volná místa a můžete si zažádat o její poskytování. Pro více informací můžete navštívit internetové stránky obce, kde najdete třeba ceník služby, podklady pro uzavření smlouvy s klienty a další informace.

Máte o službu zájem vy nebo někdo z rodiny (podmínkou není trvalý pobyt v Hlásné Třebani či na Rovinách), potřebujete další informace?

Víte o někom ve svém sousedství, že pomoc potřebuje? Dejte nám o něm vědět. Více informací o pečovatelské službě najdete zde.

Autorka článku: Miloslava Snopek