Otevřeli jsme sociální program podpory obce Hlásná Třebaň

Sociální program podpory obce Hlásná Třebaň pro rok 2023 je určený těm občanům, pro které představuje letošní zdražení poplatků za komunální odpad zásadní problém. Přemýšleli jsme, jak nastavit program tak, aby byl co nejjednodušší a zároveň spravedlivý. 

Domácnosti, které pobírají buď příspěvek na bydlení, příspěvek na péči či jiné vybrané dávky státu, získají „slevu“ z poplatku za odpad ve výši 500 Kč na každého člena domácnosti. Bližší podrobnosti najdete níže, v případě dotazhů neváhejte kontaktovat obecní úřad.

Forma podpory

  • Jednorázový dar ve výši 500 Kč pro každého člena domácnosti s trvalým bydlištěm v obci Hlásná Třebaň (tj. například samostatně žijící osoba 500 Kč, tříčlenná domácnost 1500 Kč), maximálně do výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro danou domácnost na rok 2023

  • Dary budou financovány z transparentního účtu obce, na kterém jsou shromážděny finanční příspěvky na sociální účely.  

Kdo může o podporu žádat

Domácnost, která pobírala v měsících říjen 2022 – leden 2023 buď:

  •  příspěvek na bydlení,
  • doplatek na bydlení,
  • jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc státu nebo
  • příspěvek na péči.

Jak je možné o podporu žádat

Na formuláři (na druhé straně tohoto dokumentu) uvede žadatel své osobní údaje a

  • Předloží kopii rozhodnutí o přidělení příspěvku na bydlení, případně výpis z účtu či jiný doklad potvrzující pobírání příspěvku na bydlení či doplatku na bydlení nebo příspěvku na péči

Žádosti o podporu přijímá obecní úřad v úředních hodinách od 23. 1. do 30. 4. 

Rozhodování o udělení daru

  • Domácnostem, které předloží doklady o pobírání příspěvku, obec poskytne dar na základě rozhodnutí starosty.
  • O hodnotu daru bude snížena výše poplatku za komunální odpad vybíraná za rok 2023 maximálně do výše poplatku za komunální odpad za rok 2023.
  • Sociální program byl schválen zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň dne 16. 1. 2023.