Odpady 2023 - přehled změn

HLAVNÍ ZMĚNY V ODPADECH PRO ROK 2023:

  • Rušíme týdenní svoz popelnic na směsný odpad
  • Museli jsme přistoupit ke zdražení poplatků za odpady
  • Nahrazujeme nálepky na popelnice čipy - nebudete muset vůbec navštívit úřad

1) SMĚSNÝ ODPAD – PROČ RUŠÍME TÝDENNÍ SVOZ?

Týdenní svoz směsného odpadu využívá rok od roku méně domácností - v roce 2022 to bylo už pouze 104 domácností, oproti roku 2021 je to o 96 domácností méně. 

Většina domácností, které mají popelnice – celkem 279 – využívá svoz 1x za 14 dní. Snížení četnosti svozu směsného odpadu na 1x za 14 dnů znamená úsporu 330 tis. Kč. A protože se na náklady svozu odpadů skládáme všichni prostřednictvím poplatků, jedná se i o úsporu pro každou domácnost.

Domácnosti, které nyní využívají týdenní svoz odpadů, proto prosíme zvážit, zda si vystačí s nádobou se stejným objemem a frekvencí svozu jedenkrát za 14 dnů nebo zda si pořídí větší nádobu.

Barevné pytle na tříděný odpad a pytlový svoz zůstává beze změny. 

2) PROČ NAVYŠUJEME POPLATKY ZA ODPADY?

V roce 2022 zaplatí obec za všechny druhy odpadů celkem 2,14 milionu Kč. Na poplatcích a příjmech z tříděného odpadu získáme pouze zhruba 1,5 mlionu Kč.

Znamená to, že jen v letošním roce budeme muset
z obecního rozpočtu doplácet na odpady přes 620 tis. Kč.
Pokud bychom ponechali stávající systém týdenních svozů a stejnou výši poplatků, dopláceli bychom příští rok přes 740 tis. Kč.

V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom, že peníze
z obecního rozpočtu chceme směřovat zejména na investice - čeká nás příští rok oprava Mořinské ulice včetně chodníku, chceme každý rok opravit povrch jedné ulice. 

Připravujeme finančně náročný projekt kanalizace na Rovinách. I přesto, že na všechny projekty budeme žádat o dotace, musíme počítat s obecními financemi na spolufinancování.

Důkladně jsme zvážili, jak je možné snižovat náklady na odpady a zvyšovat výnosy. V zastupitelstvu jsme se shodli na následujícím:

  • náklady snížíme zrušením týdenního svozu - ušetříme tak 330 tis. Kč
  • musíme zvýšit poplatek za odpady tak, abychom vybrali dostatek financí a nemuseli dotovat odpadové hospodářství z obecního rozpočtu.

Poplatky za odpady budou od pro rok 2023 následující:

Frekvence svozu 1x za 14 dní
Popelnice 60 litrů / 1 407 Kč
Popelnice 110, 120 litrů / 2 814 Kč
Popelnice 240 litrů nebo 2x 120 litrů / 5 629 Kč

Frekvence svozu 1x  za 28 dní
Popelnice  110, 120 litrů / 1 299 Kč

Frekvence svozu - 6x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 110 litrů / 649 Kč
Plátcům je poskytnuto 6 igelitových pytlů o objemu 110 litrů a nebo známka na popelnici pro rekreační objekt.
Cena za každý další zakoupený pytel činí 108 Kč.

3) NÁLEPKY MĚNÍME ZA ČIPY

V roce 2023 už nebudeme vydávat po zaplacení poplatku nálepky, které se lepí na popelnice. 

Do 31. dubna 2023 osadíme všechny sběrné nádoby čipem, který bude sloužit jako virtuální nálepka. Vám bude stačit zaplatit poplatek osobně na obci nebo převodem přes účet.

Od 1. května budou svozové vozy skenovat každou nádobu a nádoby, které nebudu řádně zaplaceny, nebudou svezeny.

Způsob placení poplatků za odpady najdete na samostatné stránce našeho webu.