Obec pomůže rodinám v Hlásné Třebani a na Rovinách

Koronavirová pandemie větším či menším způsobem ovlivnila každého z nás. Jedním ze zvlášť závažných případů jsou rodiny, kde oba partneři během této krize přišli o zaměstnání a kvůli nutné péči o malé děti mají výrazně ztížené podmínky pro rychlé vyřešení své kritické životní situace. Proto starosta obce požádal náš Kulturní a sociální výbor o vypracování návrhu, jak bychom mohli jako obec těmto spoluobčanům pomoci. Návrh byl následně na zastupitelstvu projednán a schválen, včetně jednoduchých pravidel pro poskytování této pomoci v nouzi.

Formou otázek a odpovědí vás s nimi nyní seznámíme.

Komu je pomoc určena?

Rodinám s dětmi, kde oba rodiče (či samoživitel) v souvislosti s koronavirem přišli o práci.

V čem pomoc spočívá?

Žadatel obdrží jednorázový příspěvek 5000 Kč.

Jaká jsou kritéria pro přiznání příspěvku?

1. v období od 16. 3. – 31. 12. 2020 přišli o zaměstnání v souvislosti s koronavirovou krizí  oba rodiče nebo rodič – samoživitel
2. alespoň jedno z dětí je ve věku do dvanácti let včetně (tj. navštěvuje první stupeň základní školy)
3. všichni členové rodiny mají trvalý pobyt v obci Hlásná Třebaň

Jak mohu o pomoc požádat?

Písemnou formou – dopisem adresovaným na obecní úřad. Součástí žádosti je čestné prohlášení, že žadatel splňuje daná kritéria pro přiznání příspěvku.

Kdy mohu o pomoc požádat?

Příjem žádostí je zahájen od 1. 1. 2021 a bude trvat do konce února. Došlé žádosti budeme průběžně vyhodnocovat, aby se rodinám dostalo pomoci co nejdříve.

Mohu se do pomoci také nějak zapojit?

Finančních darů od našich spoluobčanů si velice vážíme. První takovýto dar jsme již obdrželi na jaře a spolu se stejnou částkou z obecního rozpočtu bude základním vkladem speciálně zřízeného transparentního účtu, z něhož budou příspěvky rodinám financovány. Do fondu tak může přispívat rovněž veřejnost.

Transparentní účet: 5813151319/0800 - majitelem transparentního účtu je Obec Hlásná Třebaň.