Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipka

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nařizuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - ptačí chřipky.  Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy v katastrálním území Třebotov ve Středočeském kraji. 

Obec Hlásná Třebaň spadá do pásma dozoru. V rámci tohoto pásma se nařizuje povést soupis všech komerčních drůběžářských hospodářství.

Nařízení Státní veterinární správy v plném znění naleznte zde.