Mateřské školy Hlásná Třebaň - Zápis pro školní rok 2020/21 -ZMĚNA

Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který preferujeme. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní v termínu: 20. 4. – 8. 5. 2020:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hlasna-treban

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (podpis)
  • tisk čestného prohlášení k očkování (podpis)
  • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte - ze všech stran (pokud navštívíte lékaře, může Vám potvrdit očkování na žádosti a kopie očkovacího průkazu tak není nutná)
  • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (2. 5. - 8. 5. 2020)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (2. 5. - 8. 5 2020)
  • poštou (2. 5. - 8. 5 2020)
  • v týdnu od 11. 5. do 14. 5. 2020 (9,00 – 12,30) vhoďte vše potřebné v obálce do uzamčené urny, která bude umístěna na viditelném místě v areálu školy.

Následně Vám po obdržení žádosti a ostatních dokumentů vygeneruji registrační číslo, které obdržíte emailem nebo poštou, současně s informacemi o postupu zveřejnění a vyrozumění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Veškeré informace na webových stránkách školy: mshlasnatreban.cz

 V Hlásné Třebani dne 8. 4. 2020

Mgr. Radka Perglerová (ředitelka školy)