Kontejnery na bioodpad

Od 6. 3. 2023 zahajujeme opět svoz bioodpadu. Kontejnery budou vždy v období od března do listopadu nastálo umístěny v těchto místech:

  • náves Rovina
  • Pod Svahem
  • Na Zahrádkách
  • Na Plovárně
  • na návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí (sudé týdny)

Bioodpad dnes tvoří významnou část odpadu. V minulém roce jsme zlikvidovali již přibližně 288 tun rostlinného odpadu, který dříve končil v popelnicích na směsný odpad anebo byl spalován. 

Jeho tříděním a odkládáním do kontejneru namísto pálení pomáháme životnímu prostředí v naší obci. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostárny a slouží k dalšímu využití.

 

DODRŽUJTE, PROSÍM,  ZÁSADY PLNĚNÍ KONTEJNERŮ

  • do kontejneru patří posekaná tráva, spadané ovoce, listí, větve a dřeviny
  • do nádob v žádném případě nepatří plastové pytle a jiný odpad
  • odpad nikdy neodkládejte mimo kontejnery

Děkujeme, že využíváte kontejnery na bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků.