Kontejnery na bioodpad

V měsících dubnu, květnu a červnu budou opět o víkendech na určených místech přistaveny kontejnery na bioodpad.

Službu zatím zajišťujeme soukromníkem, který má omezený počet nádob.

Kontejnery budou tedy rozmístěny v sudé týdny:

 
  • na křižovatce ul. Pod Svahem a Ovesná
  • v ul. Trubská poblíž nádoby na směsný odpad

Liché týdny:

  • na návsi za kapličkou
  • na křižovatce ul. Na Zahradkách a Na Paloučku
  • Na Plovárně

Mapa rozmístění kontejneru k náhledu zde.

Kontejner na návsi na Rovinech bude umístěn každý víkend.

Do kontejneru patří – POSEKANÁ TRÁVA, SPADANÉ OVOCE, LISTÍ. Větve a dřeviny nově odkládejte TAKÉ do kontejneru na bioodpad.

Víte o vhodnějším místě kam kontejner umístit (především na Rovinech)? Neváhejte s Vaším nápadem kontaktovat obecní úřad.

Děkujeme