Kolik nas stojí odpady?

Proč náklady na odpady stoupají?

Jak ukazuje graf, v letošním roce zaplatí naše obec za odpady zhruba 1,86 milionu Kč, což je o 300 tisíc Kč více než v loňském roce. Na poplatcích máme vybráno zatím 924 tisíc Kč. I pokud se nám podaří do konce roku vybrat dalších plánovaných 150 tisíc Kč, budeme za odpady občanů a chatařů z obecního rozpočtu doplácet 445 tis. Kč. 

Za růstem nákladů stojí zejména:

  • nárůst poplatku za skládkování směsného odpadu
  • větší míra využívání kontejnerů na bioodpad
  • rozšíření služeb na ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Poplatek za skládkování směsného odpadu je dán zákonem o odpadech. V roce 2020 činil poplatek 500 Kč za tunu, v roce 2021 to je 800 Kč za tunu, v roce 2022 to bude 900 Kč za tunu a například v roce 2024 bude činit tento poplatek 1250 Kč za tunu.

Jsme rádi, že využíváte kontejnery na bioodpad a že v obci znatelně ubylo dýmu z pálení trávy a listí. V roce 2020 jsme za ukládání bioodpadu do kompostárny zaplatili 106 tisíc Kč. V letošním roce, kdy jsou kontejnery umístěny po obci od března do listopadu, zaplatíme přes 170 tisíc Kč. 

Více nás stojí také velkoobjemový a nebezpečný odpad. Namísto dvou svozů ročně máte nyní možnost kdykoliv zajet do sběrného dvora v Řevnicích a svůj velkoobjemový odpad tam uložit. Náklady na tuto službu budou v letošním roce činit zhruba 300 tisíc Kč. 

V příštím roce odhadujeme, že celkové náklady na odpady přesáhnou 2 miliony Kč. Ztráta hrazená z obecního rozpočtu by překročila 500 tisíc Kč. Zastupitelé se shodli, že budou hledat úspory v nákladech, ale pravděpodobně bude nutné zvýšit na rok 2022 výši poplatků, které jsou v naší obci jedny z nejnižších v regionu.