Informace pro české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny

V souvislosti s očekávanou migrační vlnou z Ukrajiny přinášíme přehled informací pro obce i české a ukrajinské občany, jak postupovat a kam se obrátit.

Pro veřejnost:

Osoby prchající z oblastí válečného konfliktu vyvolaného ruskou invazí na svrchované území Ukrajiny odkazujte na služebny Policie České republiky případně na obecní úřady, kde je nasměrují na Správu uprchlických zařízení MV ČR.

Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním se mohou posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz

V případě nabídek individuálních možností ubytování lze kontaktovat také linku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: 950 870 420

Aby nebyly linky zahlcené, doporučujeme Vaši nabídku ubytování zaslat písemně na e-mail Krajského úřadu Středočeského kraje: pomocukrajine@kr-s.cz. Napište kontakt na Vás jako poskytovatele, místo ubytování, kapacitu, a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

Chcete pomoci finančně? Na rozcestníku www.darujme.cz naleznete prověřené sbírky.

Pro ukrajinské občany:

Potřebujete poradit?

Ministerstvo vnitra zřídilo informační linku v českém i ukrajinském jazyce

+420 974 801 802

Můžete se také obrátit na centra na podporu integrace cizinců. Ve Středočeském kraji jich je pět – v Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Příbrami a Benešově.

Kontakty jsou dostupné na: http://www.integracnicentra.cz/

Máte pobytové vízum, které lze prodloužit?

Postupujte standardně dle běžných pravidel.

Máte vízum, které nelze prodloužit a brzy vyprší?

Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění vyprší za dobu kratší než 14 dnů a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na Ministerstva vnitra odboru azylové a migrační politiky. Pracoviště mají speciálně prodloužené úřední hodiny pro pomoc kvůli konfliktu na Ukrajině.

Přehled pracovišť je k nalezení na stránkách ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty

Musím mít zajištěno zdravotní pojištění?

Ano. Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn. Pokud jste zaměstnáni, jste pojištěni ze zákona ve veřejném zdravotním pojištění. Pokud zaměstnán v Česku nejste, musíte mít zajištěno pojištění vlastní.

Máte na Ukrajině rodinné příslušníky nebo blízké, kteří za vámi potřebují přicestovat do ČR?

Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, ale pouze na základě platného biometrického pasu, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období. Rovněž potřebují zdravotní pojištění.

Lidé prchající z Ukrajiny mají výjimku z povinnosti vyplnit příjezdový formulář, disponovat negativním výsledkem testu na covid-19, národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, anebo certifikátem o prodělaném onemocnění.

Máte podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu a není dokončena?

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobý pobyt, je možné si řízení dokončit na území ČR.

Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?

V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání, a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat (informace k řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou ZDE).

Jak postupovat při zaměstnávání uprchlíků?

Po vyřízení speciálního dlouhodobého víza je třeba domluvit se se zaměstnavatelem a kontaktovat Úřad práce. Postup naleznete ZDE.

Jaká je pomoc v hmotné nouzi?

Cizinci, kteří dostanou speciální dlouhodobé vízum, mohou prostřednictvím Úřadů práce žádat o dávky v hmotné nouzi. Konkrétně jde opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Podrobní informace jsou dostupné česky i ukrajinsky na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.