Informace od TJ Sokol Hlásná Třebaň

VYBÍRÁNÍ  ČLENSKÝCH  A ODDÍLOVÝCH

PŘÍSPĚVKŮ  NA ROK 2020

členský                    oddílový

příspěvek        +      příspěvek

        Děti do 18 let                  200 Kč           +      450 Kč

        Dospělí 18 – 60 let          300 Kč          +      700 Kč

        Důchodci                         200 Kč           +      450 Kč

Člen, který nenavštěvuje žádné cvičení platí pouze členský příspěvek.

Vybírání bude probíhat ve cvičebních hodinách u cvičitelek, nebo u hospodářky paní Marty Ježkové, Hlásná Třebaň č.5 a nebo poukázat na účet sokola č.ú. 252063817/0300 a jako variabilní symbol uveďte jmého člena

Termín do 15.prosince 2019

Nečlen, který si přijde zacvičit bude platit 50,- Kč/hod na konkrétní hodině

Individuální hodina venkovního hřiště se bude pronajímat 100Kč/hod pro nečlena sokola.

(dopolední pronájem 350,- a celodenní pronájem 700,-Kč)

Pronájem sokolovny – 250 Kč/hod –  nevytápěný prostor

                                      400 Kč/hod ­-  vytápěný prostor

Rozvrh cvičení ke stažení zde.

   Výbor Sokola TJ Hlásná Třebaň