II. etapa kanalizace - informace a odpovědi na otázky

Od března 2021 do dubna 2022 probíhá výstavba II. etapy kanalizačních řadů. Máme pro vás  základní informace a odpovědi na nejčastější otázky.

1. Kdy se bude stavět v naší ulici? 

Z harmonogramu sestaveného dodavatelem – firmou RISL s.r.o. můžete vyčíst, ve kterém týdnu je plánovaný začátek a konec stavebních prací v jednotlivých ulicích. Harmonogram mohou ovlivnit neočekávané události vzniklé během výstavby. 

Od 6. dubna do 30. června je z důvodu výstavby uzavřen průjezd ulicí Mořinskou od parkoviště u České hospody ke křižovatce s ulicí Pod Svahem. 

2. Počítá se v projektu kanalizace i s připojením mého domu? 

Chcete-li si ověřit, zda projekt kanalizace počítá s napojením vašeho domu, nebo máte zájem o zřízení přípojky, ačkoliv jste svůj dům k připojení nepřihlásili, kontaktujte Janu Pecharovou – tel. 311 681 101 (ideálně v úřední hodiny po a st: 8–12, 13–17 hod, út: 17–19 hod, pá:  18–19 hod), e-mail pecharova@hlasnatreban.cz

Odkládat zřízení přípojky se rozhodně nevyplatí! Nyní je výstavba přípojek k domům finančně dotována z EU, připojení po skončení projektu budou hradit majitelé nemovitostí plně ze svého (cca 50 000 – 100 000 Kč). 

Po vybudování kanalizace chceme postupně položit v jednotlivých ulicích asfaltový povrch, do nových cest nebudeme chtít hned znovu kopat. 

3. Co mám udělat pro zřízení přípojky? 

S předstihem zhruba 3 týdnů před zahájením stavby přípojek osloví stavbyvedoucí i obecní úřad všechny majitele nemovitostí, kteří o přípojku projevili zájem, a tedy je u nich přípojka projektována. 

Bude třeba uzavřít smlouvu s obcí a zaplatit příspěvek na zbudovaní kanalizačního řadu.  Celou přípojku nebo kanalizaci ze svého platit nebudete. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek od majitelů nemovitostí, a to ve výši 15 000 Kč za přípojku. 

Majitelé objektů napojených na tlakovou kanalizaci budou s obcí uzavírat také smlouvu o smlouvě budoucí darovací, ve které se zaváží k převzetí čerpadel po uplynutí zmiňovaných 10 let od zahájení provozu, a to bezplatně, obec bude čerpadla věnovat jako dar. 

Každý majitel nemovitosti si na svém pozemku zajistí stavební připravenost.

4. Na koho se mám obrátit s dotazem? 

 Dotazy ke smlouvám s obcí zodpoví Jana Pecharová – tel. 311 681 101 (ideálně v úřední hodiny po a st: 8–12, 13–17 hod, út: 17–19 hod, pá: 18–19 hod), e-mail: pecharova@hlasnatreban.cz

Dotazy k technickým detailům stavby zodpoví stavbyvedoucí p. Vejvoda – tel. 602 232 173. 

5. Kdy budou kanalizační přípojky zprovozněny?

Řady, které budou hotové do konce října 2021 by měly být kolaudovány koncem roku 2021 a následně by mohly být užívány. Zbylé řady budou kolaudovány s ukončením projektu v květnu roku 2022. 

6. Jakou stavební připravenost potřebuji mít u domu napojeného na gravitační kanalizaci? 

V rámci výstavby bude zbudována přípojka kanalizace na hranici pozemku. Dopojení na domovní kanalizaci si zajišťují majitelé objektů sami. Pozice přípojky je daná projektovou dokumentací, v rámci výstavby je možné ji však drobně posouvat dle potřeby majitelů objektů. 

7. Jakou stavební připravenost potřebuji mít u domu napojeného na tlakovou kanalizaci? 

Obec v rámci stavby zajišťuje osazení kanalizační šachty, přípojky k ní a montáž čerpadla. Standardně budou dodávána čerpadla s motorem napájeným napětím 400V. V případě, že nemovitost nebude vybavena napětím 400V, bude čerpadlo nahrazeno shodnou technologií "jednofázovou" pro napětí 230V o shodném hydraulickém výkonu. 

Dopojení na domovní kanalizaci a přívod elektrické energie si zajišťují majitelé objektů sami. 

Detailní popis stavební připravenosti pro občany je zde:

Technický list k čerpadlu najdete zde.

8. Potřebuji mít na dopojení od mého domu k přípojce projektovou dokumentaci?  

Na část přípojky od šachty k domu není nutné mít projektovou dokumentaci. 

Pokud si majitel objektu není schopen napojení domu do šachty realizovat sám, doporučujeme kontaktovat odborníky (instalatéry/elektrikáře), případně můžete kontaktovat stavbyvedoucího ze společnosti RISL. Technickou konzultaci Vám také rád poskytne stavbyvedoucí stavby či obecní úřad.