Důležité kontakty a zdroje informací

Důležité kontakty a zdroje informací:

Státní zdravotní ústav v Praze,

telefonní NON STOP linka: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 367

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Krajská hygienická stanice pro Středočeský kraj
Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00
Infolinka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00. 
Na tyto linky neposílejte SMS
Na hygienickou stanici nechoďte osobně

Portál krizového řízení Středočeského kraje

V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění je také možné telefonicky kontaktovat telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.