Dočasná oprava povrchu komunikací

Obec získala v minulých dnech zdarma vrchní asfaltovou vrstvu z právě probíhající rekonstrukce komunikace mezi Mořinou a Bubovicemi. Jedná se o tzv. obrus, který jsme se rozhodli využít pro zpevnění některých našich ulic a to především z důvodu omezení jejich prašnosti.  Jedná se o úpravu dočasnou, která je ve formě rozprostření materiálu z obrusu na zpevněný zhutněný podklad a následné zaválcování. Po zaválcování bude na povrch použita asfaltová emulze pro omezení uvolňování recyklátu. Pro volbu ulic, kterých se bude tato úprava týkat jsme vyřešili tak, že každý člen stavebního výboru sepsal seznam ulic, kde by podle jeho názoru bylo vhodné úpravu udělat. Názor každého člena stavebního výboru jsme pak vyhodnotili a sepsali pořadí ulic, kde budeme úpravu provádět.

Výsledkem je:

  1. ohyb ulice Na Klouzavce (je zřejmé, že se jedná o řešení dočasné i vzhledem ke sklonu ulice, ale stávající stav je neudržitelný)
  2. část ulice Luční od ulice Karlštejnská k MŠ
  3. ulice Letovská
  4. ulice Na Paloučku
  5. roh ulic Luční a K Bunkru
  6. ulice Pod Svahem
  7. ulice V Úvozu

Občané ulice Na Paloučku následně prostřednictvím zastupitele Jiřího Krátkého vyslovili nesouhlas s uvažovanou úpravou a s přáním provedení až konečné úpravy povrchu. Přání jsme vyhověli a pořadí ulic s úpravou tak posunuli. Budeme rádi za vyjádření projevu souhlasu nebo nesouhlasu s navrhovanou úpravou i občany dalších plánovaných lokalit podle uvedeného seznamu.