Obec Hlásná Třebaň a Rovina

Co je nového

Fotogalerie z masopustu

8. února 2020 proběhl na Rovinách a v Hlásné Třebani tradiční masopust. Na fotografie pořízené Michalem Knorem se můžete podívat prostřednictvím následujícího odkazu:

Fotogalerie z Masopustu 2020

19. 3. 2020 od 19 hod. - výsledky měření kvality ovzduší a kotlové dotace

Zajímá vás kvalita ovzduší v naší obci? Ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 19 hodin vás v restauraci Česká hospoda seznámíme s výsledky měření kvality ovzduší, které prováděla speciální vzducholoď a dozvíte se, jak získat až 127 500 Kč na výměnu starého kotle.

Mateřská škola Hlásná Třebaň - Zápis pro školní rok 2020/2021

MŚ Hlásná Třebaň - Zápis pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 14. května v době od 15:30 do 17:00 hodin.

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu směsného odpadu a pytlového sběru ECONIT. Termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu nebyly dosud stanoveny.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020 konaného dne 3.2. 2020

Na zasedání 5/2020 zastupitelé schválili příkazní smlouvu na zajištění administrace dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, příspěvky místním organizacím na kulturní akce, schválili nové standardy pečovatelské služby nebo finální rozsah prodloužení vodovodních řadů (III.etapa).

Šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem

Vážení spoluobčané a chataři, upozorňujeme Vás, že v době od 1. února do 24. května bude probíhat výběrové šetření v domácnostech pod názvem ,,Životní podmínky 2020" Českým statistickým úřadem.