Obec Hlásná Třebaň a Rovina

Co je nového

Havárie na řece Berounce

V minulém týdnu došlo v Plzeňském kraji ke kontaminaci jednodo z přítoků řeky Berounky. Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka, koupání.  Z preventivních důvodů se od čtvrtka 17.10. od 5:00 zároveň se nedoporučuje ani čerpat vodu ze studní v bezprostřední blízkosti vodního toku aby nedošlo k načerpání do vodního zdroje. I přes naředění vodou z přehrad Nýrsko a Hracholusky může také dojít k negativnímu vlivu na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb.

Více informací

Havárie na řece Berounce - AKTUALIZACE 18.10.2019

Dle pokynů Krajského úřadu a hydrogeologů se v důsledku existence nebezpečných látek ve vodním toku Berounka – jako následek havárie v dřevozpracujícím závodě v Klatovech se z preventivních důvodů nedoporučuje od čtvrtka od 5:00 u studní v bezprostřední blízkosti k vodnímu toku čerpat vodu, aby nedošlo k načerpání nebezpečných látek do vodního zdroje. V lokalitě Na Plovárně, budou ve čtvrtek 17.10. v dopoledních hodinách přistaveny cisterny s pitnou vodou. Toto platí do odvolání.

Prezentace návrhu strategického plánu

Dne 17. 10. 2019 od 19.00 hodin se bude konat v restauraci Česká Hospoda prezentace návrhu strategického plánu rozvoje Hlásné Třebaně a Rovin, na kterém jsme společně pracovali celý letošní rok. Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17/2019 konaného dne 30. 9. 2019

Na posledním zasedání zastupitelstva se probíraly nabídky na studii zklidnění dopravy v obci, rozpočtové opatření, příspěvek ZZS Trans Hospital, diskutovala se možnost nákupu nového svozového prostředku, možnost dotace na pořízení dalších komposterů.

Kontrola čipů u psů (dobrovolná)

Strážníci MP Řevnice budou 8. října 2019 v 18:00 hodin u obecního úřadu v Hlásné Třebani a dne 14. října 2019 ve 20:00 na návsi na Rovinech zájemcům kontrolovat se čtečkou funkčnost čipů u Vašich psích mazlíčků.

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 10/2019

Vážení spoluobčané, dostává se vám do ruky pravidelné číslo našeho obecního Zpravodaje. Již jste si asi zvykli, že se vás v úvodu snažím seznámit s tím, na čem všem jsme jako zastupitelé během měsíce pracovali, co je hotovo, co se podařilo,a naopak co nás pálí. Brzy to bude rok, co bylo zvoleno nové zastupitelstvo, a proto bych si dovolil začátek slova starosty věnovat drobnému hodnocení. Asi nemohu a ani se neodvážím posoudit, zda je nové zastupitelstvo úspěšné a pracuje ke spokojenosti vás všech. Toto hodnocení je čistě na vás, občanech. Věřte, že se snažíme pracovat koncepčně, odpovědně a hlavně otevřeně. Pokud vás tedy něco trápí, neváhejte nám to sdělit. Nebráníme se jakékoliv připomínce či výtce a budeme se snažit vám v maximální míře vyhovět.