Změna úředních hodin v době krizového stavu

Vážení spoluobčané a chataři,

krizový výbor obce Hlásná Třebaň rozhodl o zrušení úředních hodin pro veřejnost. Činnost úřadu probíhá v uzavřeném režimu, to znamená bez osobního styku s veřejností.

Pro kontaktování úřadu, využívejte elektronického styku: obec@hlasnatreban.cz nebo schránky na dveřích OÚ, telefony: 774550317, 739021316 nebo 775579937.

V případě nutnosti přímého styku v neodkladných záležitostech volejte na výše uvedená čísla.

Platby poukazujte na číslo účtu 363870339/0800, splatnost všech poplatků byla prodloužena do 30. 6. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Snopek, starosta