Žluté a modré nádoby na tříděný odpad pro domácnosti zdarma!

Naše obec se zapojila do projektu svazku obcí Poberounské odpady a bude spolu s ostatními obcemi žádat o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad.

Našim cílem, je, aby od nás každá domácnost získala bezplatně dvě nádoby na tříděný odpad, a to:

Proč to děláme?

  1. Ze zkušeností obcí, kde systém sběrných nádob u domů funguje, vyplývá, že lidé více třídí - a to je náš cíl, neboť cena za likvidaci směsného odpadu bude v příštích letech dramaticky růst.
  2. Chceme tak zvýšit komfort třídění odpadu - tříděný odpad nebudete muset odvážet do velkých kontejnerů.

Co nyní potřebujeme od vás?

Nyní potřebujeme velmi rychle připravit žádost o dotaci a potřebujeme se rozhodnout, jak velké nádoby na tříděný odpad pro domácnosti budeme z dotace pořizovat. Ze zkušeností z ostatních obcí, kde domácnosti už nádoby na tříděný odpad využívají (z okolních např. Liteň) vyplývá, že je ideální pořídit nádoby o objemu 240 litrů, a to proto, že svoz tříděného odpadu z domácností bude probíhat vždy jedenkrát měsíčně.

Chceme vám dát možnost si vybrat. Pokud bude vaše domácnost preferovat menší nádoby s polovičním objemem 120 litrů, sdělte nám to konce srpna a my vám pořídíme menší nádoby. Pokud se spokojíte se standardní nádobou v objemu 240 litrů, není potřeba nám nic sdělovat, pořídíme počet popelnic odpovídající počtům domácností.

Žádost o nádobu o objemu 120 litrů můžete sdělit do 31. 8. 2022:

  1. e-mailem (obec@hlasnatreban.cz)
  2. SMS zprávou (tel.: 775 579 937)
  3. osobně v úředních hodinách

V žádosti uveďte své jméno a příjmení, adresu a číslo popisné či evidenční.

Jaký je rozdíl mezi nádobami o objemu 120  litrů a 240 litrů?

Objem nádoby Rozměry (šířka x hloubka x výška) Nosnost
120 litrů 48 x 54,5 x 93 cm 48 kg
240 litrů 58 x 72 x 107 cm

96 kg

Kdy nádoby dostanu?

Nyní teprve žádáme o dotaci, budeme-li úspěšní, počítáme, že budeme nádoby rozdávat
v průběhu roku 2023. Poté, co nádoby domácnostem rozdáme, začne svoz nádob jedenkrát měsíčně.

Zůstanou v obci rozmístěny velké kontejnery na tříděný odpad?

Velké kontejnery na tříděný odpad v obci zůstanou - čas od času potřebuje každý z nás zlikvidovat větší objem tříděného odpadu. Do velkých kontejnerů budeme nadále ukládat sklo. 

Byli bychom rádi, aby počet modrých a žlutých kontejnerů na sběrných místech v obci postupně klesal, minimálně proto, že v těchto místech často vznikají malé skládky. 

Týká se změna i chatařů?

Nad svozem tříděného odpadu od chatařů jsme dlouho přemýšleli - vyvézt v jeden určený den v měsíci před dům nádobu na tříděný odpad není pro většinu chatařů možné a počítáme s tím, že chataři vyprodukují za celý rok méně odpadu, než trvale žijící domácnosti. Rozhodli jsme se proto, že u chatařů zachováme svoz tříděného odpadu v pytlích.