​​​​​​​Získali jsme dotaci na kanalizaci, vodovod, chodník a další projekty

Získali jsme dotaci na kanalizaci, vodovod, chodník a další projekty

Daří se nám získávat finanční prostředky na projekty, z čehož máme pochopitelně velkou radost. Do obce se nám tak podařilo získat více, než 37 mil. Kč. Největším dotačním projektem je II. etapa kanalizace. Oznámení o získání dotace jsme obdrželi 20. července. Protože jsme dodavatele museli vybrat již před odevzdáním žádosti o dotaci, můžeme s realizací projektu začít již v letošním roce. V zářijovém Zpravodaji vás budeme informovat o harmonogramu projektu a o tom, jak a kdy ovlivní život v obci.

Realizace několika projektů ve stejný čas je kapacitně velmi náročná, proto jsme vytvořili k jednotlivým projektům pracovní týmy ze zastupitelů a členů výborů, abychom byli schopni projekty dobře zrealizovat. Projektům vybudování hřiště a chodníku věnujeme samostatné články.

Získali jsme dotace na tyto projekty (v závorce uvedena výše získané dotace):

- kanalizace II. etapa (25,1 mil. Kč)
- vodovod II. etapa (1,9 mil. Kč)
- rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná (4 mil. Kč)
- vybudování chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu (1,55 mil. Kč)
- vybudování dětského hřiště – hřiště pro menší děti a workout (celkem 931 tis. Kč)
- rekonstrukce veřejného osvětlení (2,4 mil. Kč)
- bezdrátový rozhlas (1,2 mil. Kč)