Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020 konaného dne 23.1. 2020

Program:

  • Výběrové řízení na TDI a koordinátora BOZP – II. Etapa kanalizace a rozšíření vodovodních řadů
  • Různé
    • Dotace na realizaci dětského hřiště v ul. Na Zahrádkách

Ke stažení

Jednání číslo 4/2020
Datum a čas

23 .1. 2020 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, restaurace Česká hospoda

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020