Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020 konaného dne 20.1. 2020

Program:

 • Železničářský běh
 • Vyhlášené dotační tituly Středočeského kraje pro rok 2020
 • Projektová dokumentace nové lávky
 • Projekt rekonstrukce povrchu ul. Ovesná
 • III. Etapa prodloužení vodovodních řadů
 • Různé
  • Smlouvy o zajištění autorského dozoru
  • Řešení pohledávek
  • Příspěvky spolkům na kulturní akce pro rok 2020
  • Účast v el. dražbě na nákup pozemku 
  • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb,
  • Prodej pozemků obce

Ke stažení

Jednání číslo 3/2020
Datum a čas

20 .1. 2020 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, restaurace Česká hospoda

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020