Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19/2019 konaného dne 31. 10. 2019

Program:

  • Projektová dokumentace lávka
  • Strategický plán
  • Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele II.etapa kanalizace/prodloužení vodovodních řadů
  • Věcná břemena
  • Různé
    • Rozpočtové opatření č. 6

Ke stažení

Jednání číslo 19/2019
Datum a čas

31. 10. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19/2019