Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17/2019 konaného dne 30. 9. 2019

Program:

 • Nabídky na zpracování studie zklidnění dopravy
 • Územní plán – volba pověřeného zastupitele
 • Rozpočtové opatření č.4
 • Příspěvek ZZS Trans Hospital
 • Různé
  • Dotace na nákup svozového prostředku pro obec
  • Dotace na pořízení komposterů
  • Nákup pozemku pod cestou v ul. Ječná
  • Informace o vývoji situace k pozemku parc.č. 1538/3
  • „Informace KOKO o průběhu tvorby JVS“
  • Chodník ke hřbitovu – dotační titul
  • Informace od p. Polaneckého

Ke stažení

Jednání číslo 17/2019
Datum a čas

30. 9. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17/2019