Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2019 konaného dne 24. 6. 2019

Program

  • Plán oprav komunikací
  • Strategický plán
  • Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2018
  • Účetní závěrka obce Hlásná Třebaň za rok 2018
  • Věcná břemena
  • Změna člena Kulturního a Sociálního výboru

Ke stažení

Jednání číslo 13/2019
Datum a čas

24. 6. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2019