Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2019 konaného dne 10. 6. 2019

Program

  • Smlouva o společné investici - ČOV Řevnice
  • Smlouva o provozování veřejného vodovodu
  • Strategický plán
  • Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Hlásná Třebaň za rok 2018
  • Závěrečný účet TŘEMOLE
  • Závěrečný účet Svazku obcí Regionu Dolní Berounka
  • Aplikace Mobilní rozhlas
  • Pronájem prostoru pro sběrné místo
  • Výstupy z komise pro komunikaci
  • Věcná břemena

Ke stažení

Jednání číslo 12/2019
Datum a čas

10. 6. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2019