Zápis do MŠ Hlásná Třebaň

Zápis do mateřské školy Hlásná Třebaň 25. 4. – 6. 5. 2022 - Elektronický předzápis 10. 5. 2022 09:00 - 16:30 hod. (s rezervací času online) - Odevzdávání přihlášek Postup a podmínky pro zápis do MŠ Hlásná Třebaň na školní rok 2022/2023 Ředitelka mateřské školy vydává podmínky a postup pro zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 I. Zápis do mateřské školy proběhne v termínu 10. května 2022. Týká se všech dětí, které začnou navštěvovat školu od 1. 9. 2022 II. Pro školní rok 2022/2023.

Více informací zde.