Zájezd pro seniory do Jindřichova Hradce 23. 10. 2021

Kulturní výbor Hlásná Třebaň pořádá zájezd pro seniory do Jindřichova Hradce v sobotu 23. 10. 2021.

Program:      8.00 hodin                           Sraz a prezentace

                      8.15 hodin                            Odjezd

                      10.00 hodin                          Příjezd do Jindřichova Hradce

                      11.00 hodin                           Kombinovaná prohlídka zámku

                      12.30 až 14.30 hodin           Oběd

                      14.30 až 16.00 hodin           Volno

                      16.00 hodin                          Odjezd z Jindřichova Hradce

                       18.00 hodin                         Očekávaný příjezd do Hlásné Třebaně

Závazné přihlášky jsou přijímány na Obecním úřadě Hlásná Třebaň, na telefonu 775 579 937, 311 681 787 nebo mailem: ucetni©hlasnatreban.cz.

Kapacita je 45 osob.