Vyhlídka na Černé skále?

S návrhem na zkrášlení vyhlídky na Černé skále přišli rovinští občané před rokem při tvorbě strategického plánu. Protože prioritně řešíme projekty vodovodů, kanalizací, lávky či chodníků, zůstal tento záměr „v zásobníku projektů“.

Na začátku března tohoto roku jsme se dozvěděli o výzvě Středočeského kraje na podávání žádostí o dotaci v rámci tzv. participativního rozpočtu – což je soutěž, ve které o přidělení dotace rozhodují občané hlasováním na webu kraje. Protože chceme využít každou dotační výzvu, uvažovali jsme, jaký projekt podat. Vedení obce se shodlo na tom, že bychom chtěli v této výzvě podpořit Rovina.

Konzultovali jsme na kraji, zda by bylo možné podat projekt na vybudování dětského hřiště na rovinské návsi. Bohužel projekt musí být realizován pouze na pozemcích ve výlučném vlastnictví obce či kraje a náves má 27 spoluvlastníků. Vzhledem k maximální výši dotace 400 tisíc Kč nepřipadalo v úvahu ani žádat na potřebné opravy místních komunikací.

Proto jsme se rozhodli pro zvelebení vyhlídky na Černé skále. Rovinský architekt Martin Laho se sám nabídl, že dobrovolně připraví návrh vyhlídky. Pro tvar vyhlídky se inspiroval znakem naší obce – hlásnou troubou. Navrhl moderní altán s lavičkami. Náklady na realizaci projektu a tři roky provozu ve výši 388 tisíc Kč by měla plně pokrýt dotace. V případě, že bychom dotaci nezískali, projekt realizovat nebudeme, neboť z vlastních zdrojů budeme nyní hradit jen ty nejnutnější výdaje.

Měli jsme v plánu s vámi tento návrh prodiskutovat na osobním setkání v sobotu 14. 3., bohužel přišla koronavirová epidemie, setkání jsme museli zrušit a plně se věnovat řešení krizové situace. Protože projekt musel být do 31. 3. nejen podán, ale musel mít nasbíráno ještě 50 „lajků“ na webu kraje, převážil mezi zastupiteli názor záměr podat a současně jej představit občanům.
 

Dotaci získají projekty, které obdrží nejvíce hlasů na webu kraje.

Projekt můžete podpořit svým hlasem do 16. 5. 2020 zde: https://bit.ly/hlasnatrouba

Návrh vyhlídky na Černé skále
Návrh vyhlídky na Černé skále
S projektem souhlasili i oba rovinští zastupitelé. Kateřina Gregorová, která je sama také architektkou, k návrhu
říká:
Rozhodla jsem se jako zastupitelka návrh vyhlídky podpořit, protože se mi řešení návrhu líbí. Navržené řešení využívá tradiční přírodní materiály jako je dřevo a kámen (dlažba). Z leteckého pohledu i z pohledů od řeky je vyhlídka dobře zakomponovaná a nikterak nenarušuje charakter okolí. Pokud by se nám podařilo získat dotaci, mohla by vzniknout bez nutnosti vynakládat obecní peníze a v rozumném časovém horizontu vyhlídka, která muže být pro nás všechny oblíbeným místem setkávání, relaxace i oddychu.
Ing. arch. Kateřina Gregorová, zastupitelka
Zastupitel Michal Knor projekt také podpořil:
„Nejprve mě praštilo do očí na první pohled neobvyklé řešení vyhlídky, které výhled částečně zakrývá. Na druhý pohled jsem si uvědomil, že jde o krásné odpočinkové místo, které za podzimního deště i za parného letního dne poskytne svým návštěvníkům útulný přístřešek, aby si mohli v klidu vychutnat nádherný výhled na údolí Berounky.“
Ing. Michal Knor, předseda kulturního a sociálního výboru

Projekt je navržen jako cílové místo procházek místních obyvatel. Návrh proto obsahuje pouze tři menší lavičky, aby to nebylo místo shromažďování větších skupin. Máme v plánu zklidnit dopravu v ulici K Černé skále omezením vjezdu cizích vozidel.

Projekt tvoříme v době, kdy naše země prochází těžkou zkouškou. Věříme, že ji společně zvládneme. Tímto projektem s nadějí vzhlížíme do časů, kdy budeme opět moci navštěvovat krásná místa v našem okolí. Jedno z krásných míst v naší obci bychom chtěli pozvednout tak, abychom vám umožnili se zastavit, odpočinout si, hledět do krajiny a přemýšlet o lepších časech.

Vyhlídka na Černé skále tvarem vychází s hlásné trouby - autor Ing. arch. Martin Laho
Vyhlídka na Černé skále tvarem vychází s hlásné trouby - autor Ing. arch. Martin Laho