V kvalitní školce se všichni cítí bezpečně a děti se učí prožitkem, říká ředitelka MŠ Gabriela Benešová

Gabrielo, můžete nám popsat cestu, která vás dovedla až do mateřské školy v Hlásné Třebani?

O tom, že chci být učitelkou, jsem měla jasno už na základní škole. Práce s dětmi mě baví, od 15 let jsem stále někomu v okolí hlídala děti. Vystudovala jsem speciální pedagogiku, pracovala jsem s dětmi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, svou spolupráci jsem navázala například s Národním centrem pro autismus.

Do října letošního roku jsem pracovala v letovské mateřské škole, kde jsme za obrovské podpory rodičů vybudovaly s kolegyní třídu podle mezinárodního programu „Začít spolu“ (Step by step).

Program „Začít spolu“ máte v plánu zavést i v naší školce, můžete nám jej blíže popsat?

Nevím, zda ho zavedeme v celé MŠ, záleží také na učitelkách, zatím začneme jednou třídou. Program je založen na spolupráci dětí, rodičů i pedagogů.

Učitelé pro děti ve třídách připravují aktivity v takzvaných centrech. Každé centrum rozvíjí jinou část dovedností dítěte. Každý den mají děti v centrech připravený jiný program, samy děti si vybírají, v jakém centru budou pracovat.

Centra jsou různá – od opravdové dílny přes stavění kostek, výtvarný ateliér nebo pohyb a hudbu. Aktivitu ve výuce přebírá dítě, je kladen důraz na individuální přístup k dítěti a tím se dostáváme k tématu heterogenních tříd, které bych chtěla od následujícího školního roku zavést. Zároveň děti podporujeme v zodpovědnosti za danou činnost a v sebereflexi. Aby program fungoval tak, jak má, ve třídě jsou jasně nastavená pravidla, která si společně s dětmi určíme, a všichni je budou ctít a respektovat.

Mám zkušenost, že děti si na tento program zvyknou neuvěřitelně rychle a za pár dní v něm bezpečně fungují. Nejdůležitější na Začít spolu je, že děti mohou pracovat s tím, co je skutečně baví a zajímá, pak jsou skvěle motivovány a chtivé práce.

Jak se podle vás pozná kvalitní mateřská škola?

Je to prostředí, kde se všichni cítí bezpečně, kde je vytvořené podnětné prostředí pro děti, kde se děti mohou dále rozvíjet za podpory pedagogů, kde funguje spolupráce školy s obcí v rámci různých aktivit i spolupráce s rodiči.

Dobrá školka, která je obklopena tak krásnou přírodou, jako je tady, tráví podle mě hodně času s dětmi venku, v přírodě, na zdravém vzduchu. Považuji za důležité, aby se děti učily prožitkem a zážitkovou formou. Důležité jsou podle mě také doplňkové služby školy – logopedická prevence, plavání pro předškoláky atp.

Mateřská škola by měla být místem, kde jsou všichni vzájemně tolerantní a respektují své vzájemné odlišnosti. Každý z nás jsme jiný, což je v pořádku, a tak se můžeme vzájemně inspirovat, obohacovat a rozvíjet.

Jaký byl první měsíc v pozici ředitelky naší MŠ?

Pro mě byl první měsíc mapováním fungování školky, poznávali jsme se s celým týmem. Zároveň byly i některé paní učitelky nemocné, takže jsem byla i více času u dětí, a to mne baví. Byl to hodně hektický měsíc.

Nastavila jsem nová pravidla týkající se učitelek i rodičů pro větší pohodu i bezpečnost nás všech. Nechci dělat moc změn najednou, naučila jsem se nespěchat, začala jsem proto těmi nejdůležitějšími. Teď si je všechny musíme osvojit a pak můžeme společně měnit chod školky dále, protože do budoucna to je už o celém pedagogickém týmu.

Na jaké nové aktivity se mohou děti i rodiče těšit?

Od března příštího roku chceme začít jezdit s předškoláky plavat do Dobřichovic. Navázala jsem spolupráci se speciální pedagožkou a psycholožkou z naší spádové základní školy v Řevnicích, abychom děti připravili co nejlépe na přechod do první třídy. Chtěla bych uspořádat workshop pro rodiče, aby věděli, jak s dětmi před vstupem na základní školu pracovat.

V březnu nás také navštíví psycholožka, která bude vyšetřovat školní zralost u předškolních dětí a doporučí, zda jsou děti zralé pro nástup do ZŠ.

Od příštího roku bych ráda zavedla každoroční pravidelnou logopedickou depistáž dětí, abychom měli možnost zmapovat a doporučit rodičům, u koho je potřeba případná návštěva logopeda. Třeba se nám i povede zařídit logopedickou intervenci logopedem i v rámci MŠ. Kromě toho samozřejmě zahrnujeme s učitelkami tzv. logopedické chvilky i do běžných každodenních aktivit.

Dále tu přemýšlíme o možnosti Hejného metody pro výuku předmatematických znalostí v mateřské škole. Zvažujeme kroužek angličtiny či hry na hudební nástroj, ale jsme teprve na začátku, a přitom téměř uprostřed rozjetého školního roku. Rodiče se o nabídkách včas dozví.

Od jara bych chtěla, aby děti chodily pravidelně na celodopolední výlet do přírody a aktivity byly co nejvíce přesunuty ven. Také máme v plánu celodenní výlet na závěr školního roku.

Jak chcete komunikovat s rodiči dětí?

Na první schůzce jsem rodičům nabídla spolupráci a pomoc, velmi uvítám jejich zpětnou vazbu. Zároveň jsem je poprosila o určitou míru trpělivosti, ne všechno je možné zařídit přes noc. Chceme pro rodiče pořádat semináře, workshopy. Zvu rodiče do školky, můžou s námi strávit třeba den, aby poznali, jak výuka ve školce probíhá, rádi je s sebou vezmeme na výlety do lesa.

Co byste Hlásné Třebani a Rovinám vzkázala do nového roku?

Lidé tu na mě působí pozitivně, usměvavě, tak bych Třebani a Rovinám přála dostatek síly, aby jim radost a úsměv vydržely na tvářích po celý příští rok.