Uzavírka komunikace II/116 před obcí Karlštejn

Z důvodu zahájení stavebního záměru na nestabilním skalním masivu v zatáčkách před obcí Karlštejn bude dne 11.10.2021 zcela uzavřena komunikace do obce Karlštejn.

Objízdná trasa je vyznačena na mapě.

Posléze dne 12.10.2021 komunikace přejde do režimu částečné uzavírky a objízdná trasa bude zrušena.

Částečná uzavírka je naplánována do 30.4.2022. V rámci prací bude provedena instalace kotvených ocelových sítí a terénní úpravy (odstranění vegetace, odtěžování nestabilních hmot, popř. zemní práce).