Svoz velkoobjemového a nebzepečného odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se bude konat v sobotu 28. září 2019.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven za obecním úřadem a na návsi v Rovinách od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven za obecním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin a od 10.15 hodin do 11.00 hodin na návsi na Rovinách.

Do nebezpečného odpadu patří televize, lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.
 

Žádáme všechny občany a chataře, aby odpad přiváželi pouze v tento den a v určené hodiny.

Děkujeme.