Studie úprav třebaňské návsi

Náves v Hlásné Třebani - studie

Studie úprav návsi v Hlásné Třebani se zaměřuje na zvelebení prostoru kolem kapličky, který bude nově sloužit i jako točna a zastávka autobusu. Ambicí je vytvořit příjemné a funkční prostředí, které umožní pohodlné čekání na autobus a zároveň poslouží jako místo pro kulturní akce a setkávání obyvatel.

V rámci rekonstrukce bude prostor kolem kapličky ohraničen lavičkami z betonových prefabrikátů, tím bude zachována přehlednost a přístupnost místa a zároveň se jednoznačně vymezí pohyb autobusů a aut.

Dalším důležitým aspektem studie je zklidnění dopravy. Poblíž místa, kde školník Jarda každé ráno zajišťuje bezpečnost dětí při přecházení je navržen nový přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem, zároveň bude profil komunikace upraven na povolené minimum. Obě tato opatření přispějí ke ke snížení rychlosti vozidel a zvýšení bezpečnosti pro chodce. V návaznosti na přechod je navržen bezbariérový vstup do Hlásku, který je vymezen pomocí betonové opěrné zdi kopírující hranu komunikace. Stávající živelné parkování návrh kultivuje do podoby čtyř stání poblíž nového přechodu.

Kromě betonových prefabrikátů studie pracuje s materiály, které jsou již v obci hojně používány a to především žulová dlažba, žulové obruby a mix travin a trvalek ve štěrkovém zásypu.

Budeme rádi za jakékoliv připomínky ke studii, a to do 20. 6. na e-mail: naves@hlasnatreban.cz