Složte znělku pro obecní rozhlas!

Vyhlašujeme výběrové řízení na znělku obecního rozhlasu!

Chceme originální znělku, která bude uvádět a zakončovat vysílání obecního rozhlasu. Vyhlašujeme proto výběrové řízení na znělku v délce 1,5–2 minuty. Preferujeme originální skladby, při jejichž využívání nebude obec zatěžována poplatky za autorská práva.

Soutěžní nahrávky posílejte do 30. 11. 2020 na e-mail: koko@hlasnatreban.cz. Došlé nahrávky zveřejníme na webu obce, a budete tak moci hlasovat o vítězi.