Revitalizace požární nádrže Rovina

Rovinští, pojďte s námi diskutovat o revitalizace požární nádrže

Na Rovinách se nachází polorozpadlá požární nádrž, která již dávno neslouží svému účelu. V současnosti jsou v obci umístěny požární hydranty, které poskytují lepší obslužnost v případě požáru.

Požární nádrž ovšem slouží nejenom Hasičům, ale hraje významnou roli v zadržování dešťové vody z přilehlých ulic a návsi v době přívalových dešťů. Nádrž tak částečně reguluje odtok velkého množství vody z kopce směrem k řece Berounce.

Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo tuto nádrž zachovat a revitalizovat. Myslíme si, že každý, kdo v okolí nádrže bydlí nebo jen chodí na procházku, se už několikrát zamýšlel, jak by se dal tento vodní prvek využít. Obracíme se proto k vám, občanům, kteří v této lokalitě žijí, abyste nám svými náměty, představami a příspěvky pomohli se zpracováním zadání „Revitalizace požární nádrže“.

Online schůzka

Vzhledem k nepříznivé situaci kolem Covid-19 plánujeme diskusi k revitalizaci nádrže přes webové připojení.

Kdy: v úterý 27. 10. 2020 od 19:00
Kde: online (na adrese bit.ly/revitalizacenadrze)

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit

Pošlete vaše podněty na Bc. Tomáše Přibylu, zastupitele a člena stavebního výboru na email stavebnivybor@hlasnatreban.cz, a to nejpozději do pátku 30. 10. 2020.