​​​​​​​Rekonstrukce objektu TJ SOKOL Hlásná Třebaň

TJ Sokol Hlásná Třebaň již více než rok rekonstruuje prostory sokolovny včetně zázemí. Rekonstrukce započala renovací sociálního zařízení v polovině června 2019. Díky dotaci Krajského úřadu Středočeského kraje na podporu sportu získala jednota dotaci ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci pánských a dámských toalet. Z vlastních zdrojů pak jednota vynaložila dalších 200 tis. Kč na tuto etapu. Na podzim 2019 jednota podala žádost o dotaci na rekonstrukci hlavního sálu a přísálí prostřednictvím MŠMT.

S příslibem podpory ze strany obce a se zbytkem vlastních zdrojů se sokolové pustili do renovace malého sálu a šaten. V současné chvíli se podařilo získat TJ Sokol Hlásná Třebaň další finance z evropských dotačních fondů na obnovu naší „třebaňské“ sokolovny.

Práce na objektu i nadále pokračují. Vnitřek sálů prochází rozsáhlou obnovou. Stropy, podlahy, obložení, pódium, vše se renovuje. Denně projde kolem budovy plno občanů a ti si mohou všimnout velkých změn i ve vnější části objektu. Na objektu se pracuje denně a již jsou vidět výsledky.

I přes veškeré snahy se bohužel nepodaří otevřít vnitřní prostory sokolovny k 1. září 2020. Plánované znovuotevření sokolovny proběhne v průběhu měsíce října.

Všichni cvičenci navštěvující TJ Sokol Hlásná Třebaň zatím využívají pouze venkovní hřiště za sokolovnou.

Nutno říci, že je zde rušno a hřiště využívá nejenom škola Hlásek, ale i volejbalisté, nohejbalisté, ženy i další zájemci o venkovní sportování.

18. června 2020 pořádala TJ svou další valnou hromadu, na které se mimo průběhu rekonstrukce řešil například úklid sokolovny, plánovaná brigáda, provozní řád sokolovny nebo zahájení cvičebního roku.

O dalším průběhu rekonstrukce vás budou včas informovat prostřednictvím svých webových stránek nebo sociálních sítí a našeho Zpravodaje. Dozvíte se datum znovuotevření Sokola a budete si moci nový objekt prohlédnout a zajít si na své oblíbené cvičení. Již nyní se můžete těšit na krásné nové prostory sokolovny.