Prostor kolem ŘOPíku projde úpravou


Po delší odmlce se na ŘOPíku opět sešli nadšenci z Hlásné i z okolí a pokračovali v čištění vnitřního prostoru. Kromě sbíjecích kladiv přišly ke slovu také palice, hydraulické zvedáky a páčidla. To nejtěžší v podobě betonového špuntu je totiž překonáno a začínají se vynášet kameny, kterými byl celý prostor vyplněn až téměř ke stropu. Kameny, které byly téměř 80 let skryty, najdou své uplatnění při terénních úpravách. 

Z černého vápence, který pochází z nedalekého lomu v Kosoři, vznikne zídka, která vyrovná výškový rozdíl z jižní strany od příjezdové cesty k chatám. Před jižní stranou se v budoucnu plánuje  lavička, která bude místním a návštěvníkům sloužit k odpočinku. Uvažuje se také o tom, že se celý prostor ohraničí. Návrhem terénních úprav se v ulici K Bunkru zabývá místní zahradník Jakub Porsch: „Prozatím pracovní myšlenkou je z ulice K Bunkru zabetonovat dřevěné sloupky, kterými bude protažen silný provaz s funkcí plůtku. Plánovaná výsadba by měla navazovat na již zrealizované záhony v centru obce. Tedy štěrkový záhon s okrasnými travinami nižšího vzrůstu, doplněný o suchomilné trvalky v podobě rozchodníku, řebříčku, pryšce a oregana.“ Iniciátoři celé akce by rádi úpravy doplnili o prvky české státnosti – českou vlajku či lípu srdčitou. 

Bunkr je už osazen mříží a uzamčen. Zamezí se tak případným vandalům objekt ničit a odhazovat sem odpadky. V plánu jsou také zednické práce. Do objektu, který zůstal bez údržby desítky let, totiž zatéká. Opravou projde také křížek na betonovém podstavci.

Bunkr a okolní pozemek je majetkem obce, která se na obnově také finančně podílí. Prozatím šlo o částku do 5 000 Kč. Převážnou část prací totiž provádí nadšenci zdarma v rámci svého volného času a svými vlastními technickými prostředky. 

Třebaňský bunkr byl součástí tzv. Pražské čáry (nebo také tzv. vnější obrany Prahy). Opevnění vzniklo v druhé polovině 30. let 20. století. Hlavním úkolem Pražské čáry bylo zpomalit postup nepřítele na Prahu a neumožnit mu přímé dělostřelecké bombardování. Stavba této linie se rozeběhla v srpnu roku 1936. Během mobilizace v září 1938 byla Pražská čára obsazena jednotkami tzv. Velitelství okrsku Praha. Po zabrání Československa nacistickým Německem v roce 1939 rozhodli Němci o likvidaci těchto pevnůstek, aby zabránili  jejich použití v případném vojenském povstání. Objekty byly naplněny trhavinou a odstřeleny. Pevnůstky, které nešlo odstřelit kvůli jejich blízkosti k důležitým civilním objektům, byly znehodnoceny vyplněním kameny prolitými betonem. Vchod i střílny objektů byly zabetonovány.

V budoucnu by měl být objekt dalším možným místem setkávání místních obyvatel během významných dnů České republiky.

Objekt je přístupný široké veřejnosti. Pokud se chcete do bunkru podívat, návštěvu si domluvte: + 420 603 462 950 https://www.facebook.com/bunkrtreban

Text: Klára Kovaříková
Vizualizace: Jakub Porsch

Vizualizace osázení zelení kolem bunkru: